Maleskolen

Maleskolen
Atelier Elisabeth Frøberg maleskole ble startet i 1996, og har i dag 40 elever, fordelt på ulike kurs, dag og kveld. Kursene er for nybegynnere og for de som har lengre erfaring. Malegruppen ”Kontraster”, som ble startet i 1998 , møtes ukentlig for korrektur.  Gruppen tar inn nye medlemmer en gang i året. Det er jevnlig oppstart av nye kurs ved maleskolen.

Ta kontakt. KLIKK HER

Events
Jeg holder motivasjonskurs og events for bedrifter og private grupper. Her kan kollegaer og venner samles til en intensiv og spennende reise i kunstens verden. Foredrag, ”happenings” og  ulike oppgaver innen kreativ utfoldelse samler og inspirerer deltagerne. Program utarbeides i samarbeid med oppdragsgiver.

Ta kontakt. KLIKK HER

Kurs for barn og ungdom
Siden 1996 har jeg arbeidet med ulike prosjekter og kurs for barn og ungdom. Intergreringsprosjekter for barn fra krigsområder, malekurs innen skolenes sfo- tilbud og arbeid med ”den kulturelle skolesekken” er noen av prosjektene jeg har arbeidet med. I prosjektet ”elvelangs i fakkellys” som har vært en årlig begivenhet i samarbeid med oslo kommune siden 1999, har lysskulpturer og magiske tablåer ved akerselvens bredd vært et spennende  møte med barns skaperglede og kreative utfoldelse.

Ta kontakt for kurs. KLIKK HER