Velkommen

Siden jeg startet mitt virke som billedkunstner tidlig i 20 årene har arbeidet med malerier- og andre kunstneriske utrykk- fått stadig større betydning for meg. Dels som kommunikasjon med omgivelsene, men også som navigasjon i livet. Kraften, gleden og inspirasjonen i fargene, strøkene og komposisjonen blir en etisk orientering, en søken etter det autentiske og underbevisste. Å bygge vokabularer, forske i fysiske og følelsesbetonte aspekter er drivkraften i mitt arbeid med bildende kunst. Ved siden av arbeidet med egen kunst er også arbeidet med undervisning og formidling en sentral del av mitt virke.